THÔNG BÁO V/v Tuyển dụng thực tập sinh của Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam
07/04/2017 | 3015 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 14/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 06 tháng  01  năm 2017


THÔNG BÁO
V/v Tuyển dụng thực tập sinh của Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội được đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và đi thực tập nghề nghiệp tại các ngân hàng uy tín; căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng việt Nam. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên sắp tốt nghiệp biết và tham gia chương trình tuyển dụng thực tập sinh của Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng việt Nam trong năm 2017.

Yêu cầu về đối tượng: là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế và QTKD (tất cả các chuyên ngành).

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng và yêu cầu về hồ sơ của Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng việt Nam các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Hotline tư vấn của chương trình: 0973230210 hoặc 0971230210, địa chỉ liên hệ:

Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng việt Nam: 299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: info@vietnambankers.edu.vn

Website: www.vietnambankers.edu.vn

Mọi thắc mắc khác có thể liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên, Phòng 106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Trân trọng thông báo!

Nhấn để biết thêm chi tiết

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn(t/b);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

Trần Lương Đức

 

Video