THÔNG BÁO V/v Tuyển dụng nhân viên của Công ty TNHH SR TECH
07/04/2017 | 3093 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 59/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  16  tháng  01 năm 2017


THÔNG BÁO
V/v Tuyển dụng nhân viên của Công ty TNHH SR TECH

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội được đi làm thêm trong quá trình đang học tập cũng như trở thành nhân viên chính thức của Công ty sau khi tốt nghiệp; căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH SR TECH, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân viên của Công ty TNHH SR TECH trong năm 2017.

-         Yêu cầu về đối tượng: là sinh viên Trường ĐH Kinh tế và QTKD (tất cả các chuyên ngành).

-         Vị trí tuyển: nhân viên chính thức và nhân viên lao động thời vụ.

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng và yêu cầu về hồ sơ của Công ty TNHH SR TECH các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Hotline tư vấn của chương trình: Anh Dũng - 0967210555, địa chỉ liên hệ:

Công ty TNHH SR TECH – Khu B, Khu CN Sông Công, Đường CMT10, phường Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên.

Mọi thắc mắc khác có thể liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên, Phòng 106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn(t/b);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

Trần Lương Đức

 

Video