Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên
07/04/2017 | 2795 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 1077/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 01 tháng  11  năm 2016


THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường đối với các doanh nghiệp; căn cứ thông tin tuyển dụng của Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên trong năm 2016.

Vị trí tuyển: nhân viên kinh doanh.

Số lượng: 20 người.

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng.

Mọi thông tin về Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên và chương trình tuyển dụng của công ty các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Các ứng viên liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV của nhà trường, Phòng 106 – Nhà hiệu bộ. Fanpage:  www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

ĐT: 02803 841161. DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn(t/b);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

Trần Lương Đức

 

Video