Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019
07/05/2019 | 892 lượt xem

👉Là hoạt động quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT và ĐHTN trong hoạt động đổi mới quản trị đại học về đào tạo dựa vào cách tiếp cận theo CĐR. 
👉Nhằm mục đích đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra đã được xây dựng và công bố, nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra. Kết quả đánh giá sv tốt nghiệp theo CĐR sẽ được dùng để cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo hướng tới sự phù hợp với thị trường lao động và đáp ứng nhu cầu xã hội.
🌸Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động này, sáng ngày 05/05/2019 Khoa quản lý – Luật kinh tế đã tổ chức thực hiện đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo CĐR.
Cùng tham gia hoạt động này, về phía các chuyên gia giáo dục và nhà tuyển dụng, có sự có mặt của:
👏Bà Lê Thị Minh Hiếu - Trưởng phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên
👏Ông Phan Đức Phương - Phó Chánh Thanh tra – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên
Sau đây là một vài hình ảnh của hoạt động:

Video