Thông báo về việc tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền
22/01/2018 | 1142 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc: Tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 26/01/2018

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video