Thông báo về việc tổ chức báo cáo Chuyên đề của nghiên cứu sinh
27/01/2018 | 1441 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Nội dung 1: Tổ chức báo cáo Chuyên đề của NCS Lê Thanh Tùng

- Thời gian: 14h00 thứ 2 (ngày 29/1/2018)

- Địa điểm: Phòng họp B

Nội dung 2: Tổ chức báo cáo Chuyên đề của NCS Nguyễn Vân Thịnh

- Thời gian: 14h00 thứ 4 (ngày 31/1/2018)

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video