Thông báo thời gian tổ chức Sermina định kỳ cho NCS Nguyễn Vân Thịnh
13/11/2017 | 1276 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế thông báo về việc: Tổ chức Seminar định kỳ của nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Thịnh
 
- Thời gian: 14h Thứ 6 (Ngày 17/11/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp A
 
Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
 

 

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video