Thông báo thời gian tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam
10/01/2018 | 1385 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Nội dung 1: Tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Phạm Hoài Nam

- Thời gian: 8h00 thứ 7 (ngày 13/01/2018)

- Địa điểm: Phòng họp B

Nội dung 2: Tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Phạm Hoài Nam

- Thời gian: 14h00 thứ 7 (ngày 13/01/2018)

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video