Thông báo thời gian tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy
26/03/2018 | 1174 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Tổ chức báo cáo Seminar một số nội dung nghiên cứu Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy

- Thời gian: 14h thứ 6 (30/03/2018)

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video