Thông báo thời gian tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Đỗ Đình Mỹ
08/10/2018 | 779 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Đỗ Đình Mỹ

- Thời gian: 14h00 thứ 5 ngày 11/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video