Thông báo thời gian tổ chức báo cáo chuyên đề của nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Thinh
03/06/2018 | 840 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:
 
Nội dung 1: Tổ chức báo cáo Bài tiểu luận tổng quan của NCS Nguyễn Vân Thịnh
- Thời gian: 8h thứ 3 (ngày 5/6/2018)
- Địa điểm: Phòng họp B
 
Nội dung 2: Tổ chức báo cáo chuyên đề của NCS Nguyễn Vân Thịnh
- Thời gian: 9h thứ 3 (ngày 5/6/2018)
- Địa điểm: Phòng họp B
 
Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video