Thông báo thời gian tổ chức báo cáo chuyên đề của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền
01/10/2018 | 708 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Tổ chức báo cáo Chuyên đề của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Thời gian: 15h30 thứ 6 ngày 5/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video