Thông báo thời gian tổ chức báo cáo Bài tiểu luận tổng quan và Chuyên đề của NCS Phạm Hoài Nam
21/10/2018 | 1123 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

1. Tổ chức Báo cáo Bài tiểu luận tổng quan của NCS Phạm Hoài Nam

- Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 23/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp B

2. Tổ chức Báo cáo chuyên đề 1 của NCS Phạm Hoài Nam

- Thời gian: 15h30 thứ 3 ngày 23/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video