Thông báo thời gian bảo vệ đề cương chi tiết Luận án tiến sĩ của NCS Khóa 9
19/03/2018 | 1214 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Tổ chức bảo vệ đề cương chi tiết Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Cao Phương Nga

- Thời gian: 16h00 thứ 4 ngày 21/03/2018

- Địa điểm: Phòng họp C

Tổ chức bảo vệ đề cương chi tiết Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Quỳnh Nga

- Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 23/03/2018

- Địa điểm: Phòng họp A

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video