Thông báo thời gian báo cáo Bài tiểu luận tổng quan và Chuyên đề của NCS Ngô Thị Huyền Trang
21/10/2018 | 1269 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

1. Tổ chức Báo cáo Bài tiểu luận tổng quan của NCS Ngô Thị Huyền Trang

- Thời gian: 8h00 thứ 7 ngày 27/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp B

2. Tổ chức báo cáo Chuyên đề 2 của NCS Ngô Thị Huyền Trang

- Thời gian: 9h30 thứ 7 ngày 27/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video