Lễ kết nạp Đảng viên mới 06/2018
23/06/2018 | 1516 lượt xem

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 15/06/2018 Chi bộ Khoa Quản lý – Luật kinh tế đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú.

Về phía Đoàn Trường ĐH Kinh tế & QTKD có sự tham gia của đồng chí Đồng Đức Duy - Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường. Về phía chi bộ Khoa Quản lý – Luật kinh tế có sự tham gia của đồng chí Đỗ Đình Long – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Quản lý – Luật kinh tế; đồng chí Trần Thùy Linh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Khoa và toàn thể đảng viên trong Chi bộ khoa Quản lý – Luật kinh tế.

Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thay mặt Chi ủy chi bộ khoa Quản lý – Luật kinh tế, đồng chí Đỗ Đình Long – Bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú, sau đó 05 đồng chí chính thức bước vào thời gian dự bị 1 năm. Các Đảng viên mới tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đỗ Đình Long đã căn dặn các đồng chí đảng viên mới tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Sự kiện kết nạp đảng viên của Chi bộ Khoa Quản lý – Luật kinh tế đã góp phần làm cho lực lượng của chi bộ Khoa Quản lý – Luật kinh tế  thêm phát triển cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và sự phát triển của chi bộ Khoa Quản lý – Luật kinh tế nói riêng.

Âu Thị Diệu Linh

Video