Giới thiệu ngành Quản lý công
16/07/2018 | 1492 lượt xem

Ngành Quản lý công của Khoa Quản lý – Luật kinh tế trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh gồm có 2 chương trình đào tạo đó là Quản lý kinh tế và quản lý công.

1. Chương trình đào tạo Quản lý kinh tế:

Chương trình đào tạo Quản lý kinh tế hiện là một trong những chương trình đào tạo hấp dẫn và phát triển tốt tại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Chương trình đào tạo các nhà quản lý và các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế. Sinh viên tham gia Chương trình được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý và Quản lý doanh nghiệp, quản lý kinh doanh… Để chuyên ngành Quản lý kinh tế ngày càng có chất lượng thì Khoa Quản lý – Luật kinh tế và bộ môn Quản lý kinh tế đã không ngừng nghiên cứu và phát triển Chương trình theo xu hướng quốc tế đảm bảo cho sinh viên liên tục cập nhật các kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế hiện đại.

Chương trình đào tạo Quản lý kinh tế được tuyển sinh và đào tạo từ khóa 4 (2007-2011) với trên 70 sinh viên. Đến nay đã có gần 1.000 sinh viên được đào tạo chương trình này và ra trường có việc làm đúng ngành, nghề. Sinh viên tốt nghiệp được các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao về cả về thái độ và năng lực.

Chương trình đào tạo Quản lý kinh tế của Khoa Quản lý – Luật kinh tế  đang được đào tạo ở 3 bậc học đó là: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Số lượng học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế trong 5 năm gần đây luôn dẫn đầu Đại học Thái Nguyên (chiếm khoảng 50% toàn đại học) thể hiện sức hút của chuyên ngành này rất lớn, nhu cầu của xã hội là rất nhiều.

Sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh tế sẽ được trang bị chuyên sâu kiến thức cơ bản về kinh tế, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về quản lý kinh tế, có khả năng áp dụng trong môi trường kinh tế Việt Nam và Quốc tế. Có kiến thức về quy trình chính sách và phân tích chính sách kinh tế, quản lý phát triển kinh tế và quản lý tổ chức. Sinh viên sẽ nhận dạng và phân tích những cơ hội kinh tế, huy động và tổ chức nguồn lực để giúp cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển. Có khả năng phân tích đánh giá các vấn đề kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế-xã hội, các chính sách kinh tế-xã hội, các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước, địa phương từ đó vận dụng vào quản lý tổ chức, doanh nghiệp mình. Có kiến thức cần thiết cho việc lập kế hoạch, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có khả năng phân tích đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế-xã hội, thẩm định tình hình thực thi các chính sách kinh tế-xã hội, các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội.

Khoa Quản lý – Luật kinh tế với việc áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý của Việt Nam và thế giới, nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo và năng động của học viên. Bài giảng có sự tác động đa chiều giữa sinh viên, giảng viên và các chuyên gia. Đồng thời kết hợp với thảo luận nhóm, bài tập tình huống và thảo luận các nghiên cứu thực tế sẽ giúp sinh viên làm chủ được các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm để có đủ hành trang cả về kiến thức và kỹ năng đáp ứng được  môi trường kinh tế xã hội trong bối cảnh cạnh tranh và toàn cầu hóa.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế sinh viên có rất nhiều lựa chọn và cơ hội lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của Nhà nước và tư nhân, làm việc trong các tổ chức chính trị, xã hội, các Viện nghiên cứu, các cơ quan đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt các sinh viên có thể đủ khả năng làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế sinh viên có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế ngay tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

2. Chương trình đào tạo Quản lý công

Khi chuyển sang cơ chế thị trường, thực hiện hội nhập quốc tế, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hóa, lực lượng lao động nước ta bộc lộ nhiều nhược điểm, không chỉ yếu kém về kỹ thuật, tay nghề, mà còn yếu kém cả về trình độ tổ chức, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong khu vực công ở Việt Nam thì những thách thức đặt ra càng gay gắt. So với nguồn nhân lực khu vực ngoài nhà nước thì nguồn nhân lực trong khu vực công ở Việt Nam có khi còn chậm đổi mới hơn bởi những rào cản lớn hơn và áp lực không đủ mạnh so với khu vực tư để buộc phải thay đổi.

Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển theo sự vận hành của thị trường, nhu cầu của xã hội về các hàng hóa dịch vụ công ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng, trong khi đó Nhà nước không đủ khả năng đảm bảo cung ứng tốt tất cả những hàng hóa dịch vụ đó, vì thế Nhà nước sẽ chuyển dần công việc cho các tổ chức tư nhân thay mình cung cấp một phần  hàng hóa dịch vụ công cho xã hội. Đây chính là thời điểm nhu cầu nguồn nhân lực ngành quản lý công trong các khu vực tư nhân tăng lên. Nguồn nhân lực này có kiến thức chuyên môn về quản lý công sẽ thực hiện các công việc liên quan đến cơ chế chính sách, chế độ, thủ tục, nắm bắt, dự báo và phân tích được những thay đổi của Chính phủ, Nhà nước trong tương lai từ đó có những đề xuất để tổ chức mình có thể thích ứng, thay đổi theo những cơ chế, quy định của Nhà nước. Nhiệm vụ chính của các nhà quản lý công trong các doanh nghiệp, các tổ chức là khả năng định hướng về mặt chiến lược cho sự phát triển của các doanh nghiệp bằng khả năng phân tích, đánh giá các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô, công cụ pháp luật; phân tích môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp về môi trường pháp lý và thể chế; hỗ trợ, tư vấn điều tiết hoạt động cho các doanh nghiệp, tổ chức bằng các công cụ kinh tế vĩ mô; kiểm tra, giám sát sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức mình; tham gia khắc phục những khuyết tật của thị trường.

Chương trình đào tạo Quản lý công ra đời nhằm đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức công đang rất thiếu hiện nay. Trọng tâm của Chương trình đào tạo ngành Quản lý công là trang bị cho người học khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công, từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược chính sách trong tổ chức mình. Chương trình đào tạo ngành Quản lý công đảm bảo cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về quản lý công hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo quản lý, và kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Quản lý công tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về quản lý khu vực công, quản lý kinh tế, tài chính trong khu vực công; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động và dự báo những biến động của khu vực công và của nền kinh tế. Khi đã tiếp thu được những kiến thức đó, sinh viên sẽ có cơ hội và  khả  năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế: Các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương; Các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn; Các đơn vị sản xuất, cung ứng dịch vụ công như: dịch vụ hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội...; các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ.

Sinh viên khi vào học tập tại Khoa Quản lý – Luật kinh tế sẽ nhận được sự giảng dạy, hỗ trợ học tập nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ giảng viên có chất lượng cao của Khoa và Nhà trường. Khoa đang có 33 CBGV, trong đó: gần 30% giảng viên có học vị tiến sĩ, 11 giảng viên đang làm NCS trong tương lai gần (2020) Khoa sẽ  có 63% giảng viên là tiến sĩ Sinh viên được tham gia thực tế tại các tổ chức công, doanh nghiệp công. Sinh viên được tiếp nhận phương pháp giáo dục hiện đại, chủ động học tập và nghiên cứu với nguồn tài liệu phong phú tại thư viện của Nhà trường, đặc biệt là Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên với hơn 40.000 giáo trình, sách, tạp chí chuyên ngành và tài liệu. Sinh viên chuyên ngành quản lý công được tăng cường kỹ năng tự chủ, sáng tạo, làm việc theo nhóm, gắn học tập lý thuyết với thực tiễn.

Khoa QL-LKT

Video