Thông báo về việc bảo vệ chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân
21/08/2016 | 1441 lượt xem
Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý - Luật Kinh tế tổ chức bảo vệ chuyên đề 01 cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân - Khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý Kinh tế.
 
- Thời gian: 8h30 ngày 24/08/2016.
 
- Địa điểm: Phòng họp A - Khu hiệu Bộ Trường Đại học Kinh tế & QTKD.
 
Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
 

 

Trợ lý KH

Video