Thông qua Luận án Tiến sĩ ở Khoa chuyên môn cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân
06/12/2017 | 2566 lượt xem

Thông báo về việc tổ chức thông qua Luận án Tiến sĩ ở Khoa chuyên môn cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc: Tổ chức thông qua Luận án Tiến sĩ ở khoa chuyên môn cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân

- Thời gian: 14h thứ 5 (ngày 7/12/2017)

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Video