Thông báo v/v thông qua luận án tiến sĩ cấp Khoa của NCS. Lê Ngọc Nương
02/06/2017 | 3012 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế thông báo về việc: 'Thông qua luận án tiến sĩ cấp Khoa cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Nương'
 
Thời gian: 8h30 sáng thứ 3 (Ngày 06/6/2017)
 
Địa điểm: Phòng họp B - Nhà Hiệu bộ - Đại học Kinh tế & QTKD
 
Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

 

Trợ lý Khoa h���c & Đào tạo

Video