Thông báo về việc bảo vệ chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân
31/07/2017 | 2919 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế thông báo về việc: Bảo vệ Bài tiểu luận tổng quan, chuyên đề 2,3  cho NCS Trần Thị Thanh Xuân.
 
- Thời gian: 8h00 (Cả ngày) Thứ 6 (Ngày 04/8/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp A - Nhà hiệu bộ - Đại học Kinh tế & QTKD
 
Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video