Thông báo về việc bảo vệ chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Xuân
23/08/2017 | 2732 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế thông báo về việc Bảo vệ chuyên đề 2 cho NCS. Nguyễn Thị Mai Xuân
 
- Thời gian: 8h00' Thứ 5 (Ngày 24/8/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp A - Nhà hiệu bộ - Đại học Kinh tế & QTKD
 
Trân trọng các đồng chí quan tâm tham dự!
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video