Thông báo thời gian tổ chức Seminar định kỳ cho NCS. Dương Thanh Tình, Trần Thị Thanh Xuân và Nguyễn Thị Mai Xuân
17/07/2017 | 2874 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế thông báo về việc:
 
1. Tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Xuân 
 
- Thời gian: 8h30' Thứ 5 (Ngày 20/7/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp A
 
2. Tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Xuân
 
- Thời gian: 8h30' sáng thứ 6 ngày (Ngày 21/7/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp A
 
3.  Tổ chức Seminar một số nội dung nghiên cứu của nghiên cứu sinh Dương Thanh Tình
 
- Thời gian: 14h00' Thứ 6 (Ngày 21/7/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp B
 
Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

 

Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video