Sermina một số nội dung nghiên cứu cho nghiên cứu sinh Trần Trung Vỹ
06/12/2017 | 2705 lượt xem

Thông báo thời gian tổ chức Sermina một số nội dung nghiên cứu cho nghiên cứu sinh Trần Trung Vỹ

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Nội dung 1: Tổ chức báo cáo Sermina một số nội dung nghiên cứu cho nghiên cứu sinh Trần Trung Vỹ

- Thời gian: 8h thứ 7 (ngày 9/12/2017)

- Địa điểm: Phòng họp A

 

Nội dung 2: Tổ chức báo cáo Sermina một số nội dung nghiên cứu cho nghiên cứu sinh Trần Trung Vỹ

- Thời gian: 14h thứ 7 (ngày 9/12/2017)

- Địa điểm: Phòng họp A

 

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Video