Bảo vệ chuyên đề 1 cho NCS Nguyễn Thị Mai Xuân
23/04/2017 | 2085 lượt xem
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế thông báo về việc bảo vệ chuyên đề 1 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Xuân
 
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Khóa 7
 
Tên luận án: "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Kạn theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc"
 
- Thời gian: 8h30 sáng thứ 6 (Ngày 28/4/2017)
 
- Địa điểm: Phòng họp A
 
Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video