Chức năng nhiệm vụ
15/08/2016 | 419 lượt xem

* Đào tạo các cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý kinh tế, am hiểu các quy luật chung và đặc điểm riêng của các lĩnh vực kinh tế mà mình quan tâm. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức lãnh đạo và kiểm tra ở cấp doanh nghiệp cũng như các tổ chức trong nền kinh tế quốc dân. Có khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, sử dụng thành thạo các công cụ hiện đại trong quản lý, có kỹ năng tốt trong đàm phán và giao tiếp.

* Đào tạo các cử nhân ngành Luật Kinh tế có kiến thức pháp luật, đặc biệt là Luật Kinh doanh và Luật Kinh doanh quốc tế; có kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến pháp luật; đồng thời, có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh; có những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập; có khả năng làm tốt những công việc liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Khoa QL-LKT

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3286

Tổng truy cập: 705112