Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Tổ chức họp Tiểu ban đánh giá chuyên đề luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Hoàng

 23/06/2022  531

Ngày 23/05/2022, tại Phòng họp B - Trường ĐH KT&QTKD - ĐH Thái Nguyên, NCS Nguyễn Huy Hoàng đã trình bày Báo cáo Chuyên đề 2 “Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên” nghiên cứu của luận án "Khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên". Nghiên cứu sinh thực hiện luận án dưới sự hướng dẫn khoa học của TS.Đỗ Đình Long và PGS. TS Đỗ Thị Kim Hảo. Hội đồng đã diễn ra nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, với những góp ý sắc đáng của thầy/cô đã giúp NCS có thêm định hướng cho bước nghiên cứu tiếp theo trên con đường nghiên cứu khoa học của mình. 

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của tất cả các thầy/cô!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN