Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Tổ chức họp Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Huy Hoàng

 10/11/2022  342

Ngày 10/11/2022, tại Phòng họp B - Trường ĐH KT&QTKD - ĐH Thái Nguyên, NCS Nguyễn Huy Hoàng đã trình bày Báo cáo Luận án với đề tài: "Khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS.Đỗ Đình Long và PGS. TS Đỗ Thị Kim Hảo . Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận án cấp tiến sĩ cơ sở gồm 5 thành viên theo quyết định số:1396/QĐ - ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 1/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh do PGS.TS Trần Quang Huy làm Chủ tịch Hội đồng.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của tất cả các thầy/cô!

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN