Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Tổ chức hội đồng đánh giá Chuyên đề 1 và Tiểu luận tổng quan của NCS Nguyễn Huy Hoàng

 24/11/2021  718

Ngày 24/11/2021 tại Phòng họp B - Trường ĐH KT&QTKD - ĐH Thái Nguyên, NCS Nguyễn Huy Hoàng đã trình bày Chuyên đề 1 và Bài Tiểu luận tổng quan trước hội đồng đánh giá. Tiểu ban đánh giá đã làm việc rất nghiêm túc và hiệu quả. NCS Nguyễn Huy Hoàng đã nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét sắc đáng của các thầy trong hội đồng, điều này sẽ giúp NCS có hướng đi rõ ràng hơn trong nghiên cứu Luận án TS.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của tất cả các thầy/cô!

Sau đây là một số hình ảnh liên quan:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN