Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thông báo V/v đón tiếp sinh viên K19 nhập học năm 2022

 22/09/2022  549

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1016/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đón tiếp sinh viên K19 nhập học năm 2022

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới các Thí sinh trúng tuyển năm 2022 (Sinh viên khóa K19) một số nội dung như sau:

1. Nhà trường tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên:

Thời gian:  Ngày 24, 25/9/2022 : Buổi sáng:7h30 - 11h30; Buổi chiều: 13h30 - 17h00                  

Địa điểm:   Khu Giảng đường GK1-Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ( Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên)

2. Nhà trường có phòng ở cho sinh viên tại Ký túc xá của Trường.

3. Sinh viên xem chi tiết hướng dẫn nhập học tại đây (link đính kèm).

4. Các sinh viên chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển nhưng có tên trong danh sách Thí sinh trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN