Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Tại sao phải học đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế?

 13/04/2021  2104

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0, một người muốn thành công đòi hỏi phải có kiến thức nền tảng vững chắc, có tư duy toàn cầu, có khả năng hội nhập và thích nghi với một thế giới không ngừng thay đổi.

“Một người biết lo bằng một kho người biết làm”. Lao động quản lý có tác động mạnh mẽ đến kết quả và hiệu quả của tổ chức, địa phương và đất nước, là bội số của lao động kỹ thuật. “Khoán 10”- một biện pháp quản lý nông nghiệp đã biến Việt Nam từ một nước thiếu lương thực triền miên trở thành một nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu trên thế giới là một ví dụ điển hình về hiệu lực, hiệu quả của quản lý kinh tế.

Học về Quản lý kinh tế là học về quản lý nền kinh tế, quản lý các tổ chức kinh tế. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ trở thành các cán bộ quản lý kinh tế. Họ có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế trong hệ thống chính quyền như bộ ngành trung ương, các sở ban ngành cấp tỉnh và các phòng và tương đương cấp huyện. Họ cũng có thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ quản lý kinh tế như các trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ, trung tâm khuyến công, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm khuyến nông, trung tâm phát triển quỹ đất, trung tâm dịch vụ việc làm, … Họ cũng có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoặc các cơ sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu về  kinh tế, kinh doanh và quản lý. Họ cũng có thể trở thành các chuyên viên trong các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.  Đồng thời, họ có thể tự khởi nghiệp để tạo việc làm cho mình và cho xã hội.

Trong tất cả các chuyên ngành thuộc các trường đại học kinh tế, sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh tế được trang bị những kiến thức nền tảng vững chắc nhất về kinh tế, kinh doanh và quản lý. Họ trở thành những “bác sỹ đa khoa” trong khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, dễ dàng thích ứng với yêu cầu về nhân lực đa dạng của nhiều loại hình tổ chức có liên quan đến kinh tế, kinh doanh và quản lý. Ở bất cứ nơi đâu có nhu cầu về ban hành, triển khai thực thi, tư vấn chính sách quản lý kinh tế hay áp dụng chúng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, dù đó là các cơ quan công quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp kinh tế, các cơ sở kinh doanh thuộc tất cả các thành phần kinh tế hay các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; dù đó là  trên địa bàn cả nước, địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp cơ sở đều cần  các cán bộ quản lý kinh tế.

Mặt khác, do được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc của toàn bộ khối ngành như các kiến thức về Quản lý nhà nước về kinh tế; Quản lý doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; Quản lý chiến lược; Quản lý khoa học và công nghệ; Quản lý chương trình dự án phát triển; Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý rủi ro và khủng hoảng hoảng, Quản lý tài chính,...các sinh viên Quản lý kinh tế có điều kiện thuận lợi để tiếp cận và làm chủ các kiến thức của các lĩnh vực chuyên sâu khác như kế toán, quản trị, kinh doanh, marketing,… và dễ dàng học tiếp lên cao học Quản lý kinh tế hoặc chuyển sang học cao học ở các chuyên ngành khác trong cùng khối ngành.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên – một đại học trọng điểm quốc gia. Năm 2017, Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định đạt chuẩn quốc gia về chất lượng cơ sở  giáo dục đại học; là trường có uy tín cao trong cả nước và trong khu vực ASEAN về đào tạo cử nhân đại học, thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý kinh tế tại đây được cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Quản lý kinh tế, đồng thời được phát triển các kỹ năng mềm như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, và kỹ năng quản lý bản thân và hội nhập quốc tế.

Kiến thức nền tảng vững chắc, kỹ năng linh hoạt, khả năng hội nhập và thích ứng cao với thế giới không ngừng thay đổi, hiện nay, tất cả sinh viên tốt nghiệp  ngành quản lý kinh tế thuộc Khoa Quản lý-Luật kinh tế  đều có việc làm phù hợp với thu nhập cao.

PGS.TS. Trần Chí Thiện


BÀI VIẾT LIÊN QUAN