Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Liên hệ

 12/09/2016  6638

Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế
Địa chỉ: Phòng 403 Nhà Hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên
ĐT : 02083 947.759  Email :  vpkhoaql_lkt@tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN