Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Lễ kết nạp đảng viên - sinh viên Lương Hồng Yến K14 LKD B

 10/06/2021  729

Ngày 09/06/2021 Chi bộ Khoa Quản lý - Luật Kinh tế đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho “quần chúng ưu tú” là sinh viên Lương Hồng Yến - K14 LKD B với thành tích được ghi nhận:

- Uỷ viên Ban Chấp Hành LCĐ Khoa Quản lý-Luật kinh tế, Phó bí thư Luật kinh doanh B - K14

- Điểm học tập: 3.78/4

- Điểm rèn luyện: 99/100

- Đạt sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương năm 2020

- Đạt danh hiệu “Thanh niêm Tiên tiến làm theo lời Bác” trường ĐHKT&QTKD năm 2020

- Đã có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020”,..... và các thành tích khác trong Câu lạc bộ Luật gia và Nhà quản lý

Sau khi nhận được quyết định, dưới ngọn cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Lương Hồng Yến đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng và đọc lời tuyên thệ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nguồn lực khích lệ quần chúng noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, tin tưởng rằng với nhiệt huyết tuổi trẻ, mỗi Đảng viên sẽ có cái nhìn đúng đắn, đề cao trách nhiệm chính trị, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiên phong của một người Đảng viên.

Chi bộ khoa Quản lý - Luật Kinh tế chúc đồng chí luôn khoẻ mạnh, phấn đấu trở thành một Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước cũng như của Chi bộ và là tấm gương sáng để sinh viên học tập và noi theo.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN