Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thanh Hải

 11/04/2023  656

Lễ bảo vệ Luận án cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hải được tổ chức vào 14h30 ngày 11/4/2023 tại phòng họp B - Trường Đại học Kinh tế và QTKD. 

Tên đề tài luận án: “Tăng cường quản lý nhà nước ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh hội nhập”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110.

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Lê Anh Vũ – Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

2. TS. Trần Thị Minh Ngọc – Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN