Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Khoa Quản lý - Luật kinh tế giao đề tài cho các học viên lớp TN21 LKT LTCĐ10, TN21 LKT10

 18/02/2023  380

       Sáng ngày 18/02/2023, Khoa Quản lý - Luật Kinh tế đã tổ chức giao đề tài cho các học viên lớp TN21 LKT LTCD10, TN21 LKT10.

      Thực tập tốt nghiệp là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo bậc cử nhân, là giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập mang tính lý thuyết khái quát đặc thù với môi trường xã hội công việc thực tiễn. Có thể nói, thực tập tốt nghiệp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống đào tạo của chúng ta hiện nay, đây là cơ hội để học viên có một góc nhìn phù hợp hơn với môi trường làm việc thực tế sau khi đã được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể tại một cơ quan đơn vị có chức năng phù hợp với định hướng đào tạo của Nhà trường. Thời gian thực tập là thời gian để học viên ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết của mình vào thực tiễn. Từ đó giúp học viên hoàn thiện mình hơn trong công tác và đặc biệt là các kỹ năng nghề nghiệp. Vì vậy, giai đoạn thực tập này ngày càng trở nên cần thiết đối với các học viên.

Trợ lý Giáo vụ khoa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN