Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu về khoa Quản lý - Luật kinh tế

 05/09/2016  9527

KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ – NƠI ĐÀO TẠO CÁC NHÀ QUẢN LÝ VÀ VÀ LUẬT KINH TẾ

            Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế là một trong 07 khoa chuyên môn của trường Đại học Kinh tế  và QTKD. Khoa được thành lập theo quyết định số 977/QĐ – ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập ba bộ môn: Luật kinh tế, Quản lý kinh tế của khoa Kinh tế và bộ môn Khoa học quản lý của khoa Quản trị kinh doanh. Sự ra đời của Khoa Quản lý Luật kinh tế nhằm nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ đào tạo cán bộ về quản lý kinh tế, luật kinh tế… phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam. Đồng thời đây là địa chỉ tin cậy và quen thuộc của nhiều doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, nhiều tổ chức của Trung ương và địa phương.

            Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; đa số giảng viên đều còn trẻ nhưng với kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy, trong nghiên cứu và tư vấn.

            Bên cạnh các giảng viên cơ hữu, Khoa còn có sự hợp tác bởi các giảng viên kiêm nhiệm và các chuyên gia quản lý hiện đang giữ vị trí quản lý quan trọng tại các cơ quan nhà nước tại địa phương và các tỉnh lân cận, nhiều người trong số họ hiện là cựu sinh viên hệ cao học của khoa.

            Sau 5 năm thành lập, Khoa đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo các nhà quản lý, nhà luật học, các nghiên cứu viên, các chuyên gia tư vấn, các luật sư....trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội.

            Nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp đã trở thành cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và trong các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó không ít người đã và đang đảm nhận các vị trí quan trọng trong các ngành quản lý nhà nước và các ngành liên quan đến pháp luật.

            Hiện nay, Khoa Quản lý -–Luật Kinh tế tham gia đào tạo cả bậc đại học và sau đại học. Tại bậc đại học, Khoa có 02 chương trình đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh doanh; Ở bậc sau đại học, Khoa có các chương trình đào tạo cao học Quản lý kinh tế theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Về đào tạo tiến sĩ, Khoa đã tham gia đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Các chương trình đào tạo:

Cử nhân đại học Quản lý kinh tế

  • Là chương trình đào tạo các nhà quản lý và các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế.
  • Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Cử nhân đại học Luật kinh doanh

  •   Là chương trình đào tạo sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như: chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội, chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấp hoặc nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục…

Cao học Quản lý kinh tế

  • Là chương trình thạc sĩ đào tạo nhằm cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý kinh tế và các nhà phân tích chính sách để thực hành nghề nghiệp một cách sáng tạo và hiệu quả.
  • Học viên có thể lựa chọn khóa học tập trung (ban ngày) 1,5 năm hoặc chọn khóa học phi tập trung (buổi tối, cuối tuần) trong vòng 2 năm.
  • Các môn thi đầu vào: Quản trị học, Kinh tế học, Tiếng Anh (điều kiện).

Đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

  • Là chương trình đào tạo các học giả có khả năng nghiên cứu và phát triển các lý thuyết quản lý và quản lý công.
  • Chương trình trang bị các lý thuyết quản lý và quản lý công mở rộng và chuyên sâu, trang bị các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu tiên tiến, thiết yếu cho xuất bản các sản phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàng đầu trong nước, khu vực và quốc tế.

Các thành tích của Khoa:

Năm 2014-2015: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2015-2016: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Năm 2018-2019: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuát sắc

 

Văn phòng Khoa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN