Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Danh sách Cán bộ, Giảng viên

 23/02/2017  5389

TẬP THỂ KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ

I. BỘ MÔN: LUẬT KINH TẾ

Năm thành lập: 2004; Tổng số CBGV: 11

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 0; Tiến sĩ: 02; Thạc sỹ: 09; Cử nhân:0

1. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ mail
1 TS. Nguyễn Thị Phương Thúy  Trưởng BM  0912700339 tuebaphuongthuy@gmail.com
2 TS. Trần Thùy Linh Phó trưởng BM 0989761083 dngbaolinh2@gmail.com
3 Th.S Nguyễn Quang Huy Giảng viên  0983995035 nguyenquanghuytueba@gmail.com
4 Th.S Hoàng Nghiệp Quỳnh Giảng viên 0912477826 hoangnghiepquynh78@gmail.com
5 Th.S Đỗ Hoàng Yến Giảng viên 0989252828 hoangyen246@gmail.com
6 Th.S Hoàng Thị Lệ Mỹ Giảng viên 0976796055 hoanglemy88@gmail.com
7 Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên 0987858895 thuytranglkt@gmail.com
8 Th.S Âu Thị Diệu Linh Giảng viên 0386684456 dieulinh2710@yahoo.com
9 Th.S Trần Thị Kim Anh Giảng viên 0349611052 kimanh.kt34@gmail.com
10 Th.S Trần Thị Bình  An  Giảng viên  0389952385 tranbinhan250790@gmail.com
11 Th.S Nguyễn Thị Thùy Dung Giảng viên  0386683686 dungntt@tueba.edu.vn

2. Ảnh tập thể của bộ môn

3. Các môn học đảm nhiệm

1          Xây dựng văn bản pháp luật (2 tc)

2          Luật Hiến pháp Việt Nam (3 tc)

3          Luật Hành chính Việt Nam (3 tc)

4          Luật Dân sự Việt Nam 1 (3 tc)

5          Luật Dân sự Việt Nam 2 (3 tc)

6          Luật Thương mại 1 (3 tc)

7          Luật Thương mại 2 (3 tc)

8          Luật Lao động (3 tc)

9          Luật Tài chính (3 tc)

10        Công pháp quốc tế (3 tc)

11        Tư pháp quốc tế (3 tc)

12        Luật Thương mại quốc tế

13        Luật Hình sự Việt Nam 1 (2 tc)

14        Luật Hình sự Việt Nam 2 (2 tc)

15        Luật Tố tụng hình sự (2 tc)

16        Luật Tố tụng dân sự (2 tc)

17        Luật Hôn nhân và gia đình (2 tc)

18        Luật Đất đai (2 tc)

19        Luật Môi trường (2 tc)

20        Luật Ngân hàng (2 tc)

21        Luật Đầu tư (2 tc)

22        Luật Cạnh tranh (2 tc)

23        Pháp luật về sở hữu trí tuệ (2 tc)

24        Pháp luật về thị trường chứng khoán (2 tc)

25        PL về kinh doanh bất động sản (2 tc)

26        Luật Kinh doanh bảo hiểm

27        Pháp luật An sinh xã hội (2 tc)

28        Kỹ năng tư vấn pháp luật (2 tc)

29        PL về KD của các nước ASEAN (2 tc)

30        PL về nhượng quyền thương mại (2 tc)

31        Luật So sánh (2 tc)

32        Luật Kinh tế (3 tc)

33        PL về HĐ tín dụng và bảo đảm TD (2 tc)

34        Pháp luật về đấu thầu (2 tc)

35        Pháp luật Ngân hàng (2 tc)

36        Lý luận chung NN và pháp luật (3 tc)

37        Lịch sử nhà nước và pháp luật (3 tc)

38        Luật Hình sự Việt Nam 1 (3 tc)

39        Luật Hình sự Việt Nam 2 (3 tc)

40        Luật Tố tụng hình sự (3 tc)

41        Luật Tố tụng dân sự (3 tc)

42        Luật Tố tụng hành chính (2 tc)

43        Luật Đất đai (3 tc)

44        Luật Đầu tư (3 tc)

45        Luật Cạnh tranh (3 tc)

46        Pháp luật về thị trường tài chính (3 tc)

47        Pháp luật về sở hữu trí tuệ (3 tc)

48        Pháp luật Ngân hàng (2 tc)

49        Luật Môi trường (3 tc)

50        Kỹ năng tư vấn pháp luật (3 tc)

51        Pháp luật an sinh xã hội (3 tc)

52        Pháp luật Ngân hàng (3 tc)(3 tc)

53        Luật so sánh (3 tc)

54        Pháp luật đại cương (2 tc)

55        PL về đấu thầu và nhượng quyền thương mại (3 tc)

56        Kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM (3 tc)

57        HĐTM và kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM (2 tc)

 

II. BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

Năm thành lập: 2020

Tổng số giảng viên: 20

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư:  01 ; Tiến sỹ: 11  ;Thạc sỹ: 05 ; Cử nhân: 0

1.      Danh sách bộ môn

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

TS. Đàm Thanh Thuỷ

Trưởng BM

0912.988.610

thuy.tueba@gmail.com

 

2

TS. Lê  Ngọc Nương

Phó Trưởng BM

0973.282.586

ngocnuong85@gmail.com

 

3

TS. Phạm Thị Ngọc Vân

Phó trưởng khoa

0913.667.428

phamngocvan.kt@gmail.com

 

4

TS. NguyễnThành Công

Giảng viên

0972.840.888

thanhcongtueba@gmail.com

 

5

ThS. Nguyễn T.Thu Trang

Giảng viên

0975.818.986

nguyentrang.tueba@gmail.com

 

6

TS. Đỗ Đình Long

Phó Hiệu trưởng

0912.547.767

tuebadolong@yahoo.com

KN

7

PGS.TS.Trần Chí Thiện

Giảng viên cao cấp

0989.291.958

tranchithienht@tueba.edu.vn

 

8

TS. Đặng Phi Trường

Giảng viên chính

0947.170.685

phitruong1706@yahoo.com

 

9

TS. Bùi Thị Thu Hương

Giảng viên

0946.800.041

huongbui.ptit@gmail.com

 

10

ThS. Nguyễn Hải Khanh

Giảng viên

0962.505.677

haikhanh071084@gmail.com

KN

11

ThS. Cao Thị Thanh Phượng

Trợ lý KH&ĐT

0984.897.906

caophuong01@gmail.com

 

12

TS. Mai Việt Anh

Giảng viên chính

0988.771.109

vietanh@tueba.edu.vn

KN

13

TS. Đặng Tất Thắng

Giảng viên

0912.125.259

thangtueba@gmail.com

KN

14

ThS. Bùi Đức Linh

Giảng viên chính

0989.851.288

duclinh241@tueba.edu.vn

KN

15

TS.Tạ Thị Thanh Huyền

Giảng viên chính

0912.463.113

thanhhuyen@tueba.edu.vn

KN

16

TS.Nguyễn Quang Hợp

Giảng viên chính

0913.033.551

hop_nguyenquang@tueba.edu.vn

KN

17

ThS. Lưu Thị Phương Thảo

Giảng viên 

0984.800.937

luuthaotueba@gmail.com

KN

2. Các môn học đảm nhiệm

1. Quản lý công

2. Quản lý kinh tế 

3. Chính sách kinh tế xã hội

4. Cơ cấu và quá trình tổ chức

5. Giao tiếp trong kinh doanh

6. Lãnh đạo học

7. Quản lý nguồn nhân lực công

8. Quản lý tài chính công

9. Chính sách công

10. Kinh tế nguồn nhân lực 1

11. Phương pháp NC trong lĩnh vực kinh tế - xã hội

12. Nghiên cứu và dự báo kinh tế

13. Quản lý tổ chức công

14. Hành chính công

15. Phân tích chính sách kinh tế

16. Quản lý dịch vụ công

17. Quản lý phát triển địa phương

18. Quản lý rủi ro và khủng hoảng

19. Quản lý sự thay đổi và đổi mới

20. Soạn thảo VB quản lý kinh tế

21. Quản lý khoa học và công nghệ

22. Quản lý kinh tế đối ngoại

23. Quản lý tài sản công

24. Quản lý chức năng hoạt động của tổ chức

25. Quản lý chương trình và dự án

26. Quản trị học  

27.Tâm lý học quản lý kinh tế

28.Lý thuyết hệ thống 

29.Tâm lý học quản trị kinh doanh  

30. Quản lý Nhà nước về kinh tế

31. Điều tra xã hội học

32. Quản lý xã hội

33. Quản lý khoa học và công nghệ

34. Chính sách khoa học và công nghệ

Trợ lý KT & ĐBCLGD


BÀI VIẾT LIÊN QUAN